Безбедност и здравље на раду у домовима здравља - D-1-738/18
Organizator: Дом здравља Ниш
Predavač: Мр сци. мед. Данијела Цветковић
Bodovi: za predavača 7, za pasivne učesnike 5
Akreditovano za: лекаре, стоматологе, фармацеуте,биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Test je aktivan do: 28.05.2019

Унапређење комуникације у примарној здравственој заштити - D-1-740/18
Organizator: Дом здравља Ниш
Predavač: Мр сци. мед. Данијела Цветковић
Bodovi: za predavača 7, za pasivne učesnike 5
Akreditovano za: лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Test je aktivan do: 24.05.2019

Пушење као фактор ризика за хроничне болести - D-1-739/18
Organizator: Дом здравља Ниш
Predavač: Мр сци. мед. Данијела Цветковић
Bodovi: za predavača 7, za pasivne učesnike 5
Akreditovano za: лекаре, стоматологе, фармацеуте,биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Test je aktivan do: 24.05.2019